Det danske riggselskapet Maersk Drilling har blitt tildelt en kontraktsforlengelse for den oppjekkbare boreriggen “Maersk Convincer” av Brunei Shell Petroleum (BSP), ifølge en melding. 
Kontrakten er forlenget med 912 dager, eller om lag 2,5 år. I tillegg inkluderer den opsjoner på forlengelse i inntil ytterligere tre år.Hittil i år har ordrereserven økt med 116 millioner dollar, tilsvarende 950 millioner kroner.
Oppstart er planlagt til november, i direkte forlengelse av den nåværende kontrakten.- Kontraktsforlengelsen sikrer arbeid for «Maersk Convincer» helt til andre kvartal 2021, sier Morten Kelstrup som i mai ble ansatt som CCIO (kommersiell- og innovasjonssjef) i Maersk Drilling. - Vi fortsetter å forplikte oss til å jobbe tettere med BSP i å finne måter å redusere brønnkostnader på, og denne kontraktsforlengelsen gjør det mulig, legger han til.Siden årsskiftet har riggselskapet sikret seg en rekke nye kontrakter.