Multiconsult skal kjøpe tilbake aksjer

Skal kjøpe opp mot 11.400 aksjer.

Multiconsult vil de kommende dagene kjøpe tilbake inntil 11.400 egne aksjer, fremgår det av en børsmelding.Aksjene vil bli brukt til det årlige bonuskompensasjonsprogrammet for ledelsen, opplyses det.Tilbakekjøp er basert på autorisasjon gitt av generalforsamlingen holdt 3. mai 2018, og autorisasjonen varer til 30. juni 2019. Selskapet kan kjøpe tilbake til aksjer for en maksimal sum av 1.348.520 kroner, innenfor en kursramme på 250 og 5 kroner.Multiconsult har engasjert Arctic Securities til å gjennomføre tilbakekjøp av aksjer på vegne av denne.