Nel-emisjon i boks på få timer - storeier solgte kjempepost

Børs

Etter stengetid på Oslo Børs i går ble det kjent at hydrogenselskapet Nel hadde hyret inn Arctic Securities og Carnegie som tilretteleggere for en emisjon på opptil 90 millioner aksjer .Seks timer senere kunne selskapet annonsere at emisjonen var i boks.90 millioner nye aksjer utstedes til kurs 3,12 kroner, tilsvarende en rabatt på 10 prosent fra gårsdagens sluttkurs (3,468 kroner).Bruttoprovenyet på 281 millioner kroner vil gå til arbeidet med milliardordren med Nikola Motor Company annonsert i går, samt å finansiere den potensielle utvidelsen av Notodden-anlegget. Påkrevde investeringer estimeres til 150 millioner kroner, og utvidelsen vil gi Nel en maksimal produksjonskapasitet på 340 MW/år, sammenlignet med dagens på 40 MW/år.Nikola-ordren på 448 elektrolyseanlegg vil kreve en produksjon på 2,2 MW per enhet.I tillegg har Nel blitt invitert til å investere opptil fem millioner dollar i Nikolas kommende kapitalinnhenting, og vil vurdere å bruke noe av pengene fra emisjonen på en slik investering.Provenyet vil også finansiere ytterligere arbeidskapital som en respons på høyere ordrevolumer og forbedret posisjonering til å dra nytte av markeder med høy aktivitet og vekstmomentum, så vel som generelle selskapsformål.Storeier solgte kjempepostSamtidig har Arctic Securities og Carnegie funnet kjøpere til 50 millioner aksjer som ble lagt ut for salg av Nel største aksjonær, F9 Investments, også det på kurs 3,12 kroner.F9 Investments er kontrollert av Tom Sullivan, som står bak Proton Onsite. Han fikk dermed 156 millioner kroner for posten som tilsvarte fem prosent av utestående aksjer (før emisjonen).Det Sullivan-kontrollerte selskapet eier nå 97.659.456 aksjer i Nel, 8,9 prosent av utestående aksjer etter registrering av ny aksjekapital.F9 Investments har inngått en ny lock-up-avtale for de 23.829.723 aksjene der lock-up-perioden opprinnelig gikk ut 30. juni 2018. Dette var et vilkår for at styret frigjorde bindingen på aksjene som ble solgt i går kveld.Disse aksjene er nå underlagt en bindingstid som går ut 28. desember 2018.De gjenstående 73.829.728 aksjene eid av F9 Investments har en bindingstid som går ut 30. juni 2019.Hele meldingen her.

nel
emisjon
nikola motor company
hydrogen
Nyheter
Børs