«Tallene var svært sterke», skriver sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets i fersk rapport.Fredag morgen gikk det ifølge sesongjusterte tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) frem at detaljhandelsbedriftenes omsetningsvolumfra april til mai i år. Dette skjer etter en oppgang på 0,7 prosent fra mars til april.«Opp 1,8 prosent sesongjustert fra april lukter svidd. Nå er det mye svingninger i denne indeksen så vi skal kanskje ikke legge altfor mye i ett tall, men trenden er bra opp», fortsetter Olsen.Han peker på at sterk vekst i sysselsettingen og høyere lønnsvekst gir et godt grunnlag for god vekst i det private konsumet.«Norges Bank gir ikke anslag på detaljhandelen men dagens tall er i overkant av Norges Banks syn (selv om også de venter solid konsumvekst)», heter det fra sjeføkonomen.LedighetKlokken 10.00 får vi tall for den registrerte ledigheten i juni.Etter et ganske kraftig fall i starten av året hadde vi et par-tre måneder der ledigheten tilsynelatende flatet ut. Men i mai falt ledigheten signifikant igjen.«Trenden så langt i år, er en nedgang på rundt 1000 personer i måneden, og vi tror det fortsetter å falle i samme takt framover. Veksten i sysselsettingen er svært solid, og vi ser det som lite trolig at arbeidstilbudet klarer å holde følge», skriver Oslen i rapporten.Norges Bank venter en nedgang på 500-600 personer i måneden til utpå høsten før det skal flate ut. Nordea Markets tror Norges Bank tar for lite i.«Får vi rett i dag, vil det være et første tegn som trekker vår vei», fremhever sjeføkonomen.InflasjonstallNormalt får inflasjonstall fra både USA og eurosonen stor oppmerksomhet i markedet, men dagens tall bør ikke ifølge Olsen gi de helt store utslagene.«Med ECB ifølge dem selv på hold til minst etter neste sommer, skal det mye til for å rokke båten. Konsensus venter en kjerneinflasjon på 1,0 prosent.Fra USA får vi tall for PCE-inflasjonen for mai, men med KPI-tallene allerede ute er mye gitt, mener økonomen.Konsensus tror månedsveksten lander på 0,2 prosent og årsveksten på 1,8 prosent, uendret fra forrige måned.