Nordea Markets: Større tvil om september-heving

Sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets tror fortsatt på renteheving i september. Men tvilen øker.

Prisene steg litt mindre enn ventet, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) mandag.«Inflasjonen var mye lavere enn ventet. Vi tror fortsatt på renteheving i september, men tvilen om en september-heving økte», heter det fra sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets, etter tallene fra SSB.Kjerneinflasjonen i mai kom inn på 1,2 prosent over året, ned fra 1,3 prosent i fjor. Konsensus og Nordeas prognose var på 1,4 prosent mens Norges Bank holdt en knapp på 1,6 prosent.Hovedårsaken til at inflasjonen var under Nordea Markets' prognose var at flyprisene falt i mai.«Fasiten viser fortsatt oppgang over året, men mye mindre enn ventet. I tillegg var de fleste konsumentgruppene litt svakere enn ventet. Den eneste signifikante overraskelsen på oppsiden var prisene på sko og klær, som kom seg mer enn ventet», heter det fra Bruce.Inflasjonen har vært klart svakere enn Nordea Markets og Norges Bank hadde forventet i vår.«Det er fortsatt noen komponenter som vi tror vil komme seg, som klær, og som alltid er det mye støy med flypriser og mat. Kjerneinflasjonen utenfor mat, flypriser og klær er stabil på 1,7 prosent. Vi er nølende med å forandre vårt syn på at inflasjonen vil komme tilbake til høsten. Men for nå vil Norges Bank konkludere med at inflasjonen er på nedsiden», heter det i kommentaren fra Bruce.HovedtalleneKonsumprisindeksen (KPI) steg 0,1 prosent fra april til mai 2018, mens tolvmånedersendringen i KPI var 2,3 prosent.Kjerneinflasjonen (KPI-JAE), som er konsumprisindeksen korrigert for avgiftsendringer og energivarer, steg 0,2 prosent i mai.Over året endte kjerneinflasjonen på 1,2 prosent.Produsentprisindeksen (PPI) steg 1,2 prosent fra april til mai, og over året er PPI opp 14,5 prosent.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også