Nordic Mining skyter fart etter nyhet

Ny studie bekrefter lønnsomhet i litium-prosjekt. 

Ivar S. Fossum, CEO i Nordic Mining. Foto: Finansavisen

Keliber, som Nordic Mining eier 22 prosent av, har utført en endelig gjennomførbarhetsstudie (definitive feasibility study, DFS) som bekrefter lønnsomheten i et litium-prosjekt i Finland.Nordic Mining stiger torsdag formiddag 7,67 prosent til 4,10 kroner som følge av nyheten. Studien viser også til vesentlig økte anslag for mineralressurser og malmreserver, heter det.De viktigste resultatene som presenteres i DFS er:

  • sterke finansielle prognoser
  • NPV på 295 millioner euro før skatt med diskonteringsrente på åtte prosent
  • IRR før skatt på 24 prosent, etter skatt 22 prosent
  •  Tilbakebetalingsperiode på 5,5 år 
Det beregnes at prosjektet krever en forhåndsinvestering på 199 millioner euro for gruve- og produksjonsfasiliteter. I tillegg kommer 56 millioner euro i løpet av produksjonsperioden.Selve produksjonsperioden anslås til 13 år med åpen gruve og underjordisk gruvedrift, etterfulgt av syv år produksjon basert på spodumenkonsentrat.