Nordic Nanovector får godkjennelse fra REK

Starter oppstartsaktiviteter umiddelbart.

Nordic Nanovector opplyser i en melding at det har mottatt godkjenning fra Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK).Dette gjelder vedrørende klinisk prøveapplikasjon (CTA) for Archer-1 fase 1b-studien.Selskapet opplyser dermed at det mottatt alle nødvendige godkjenninger for å begynne Archer-1-studien i Norge og vil starte oppstartsaktiviteter umiddelbart.Studien vil Studien vil kombinere Betalutin med rituximab som andrelinjebehanding for follikulær lymfom-pasienter.På Oslo Børs stiger aksjen 4,61 prosent til 61,35 kroner i kjølvannet av nyheten.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også