Nordic Nanovector oppdaterer markedet

Første pasient har blitt dosert i studie. 

Børs

Nordic Nanovector opplyser at den første pasienten har blitt dosert i sin pivotale fase 2b-studie Paradigme med Betalutin. Studien undersøker om betalutin kan være et mulig nytt behandlingsalternativ for pasienter med minst to tilbakefall (tredjelinjebehandling) av lymfekreftdiagnosen follikulært lymfom.Medisinsk direktør Lisa Rojkjaer i Nordic Nanovector mener dette markerer en viktig fremgang for selskapet i utviklingen av betalutin til behandling av pasienter med follikulær lymfom.

nordic nanovector
Nyheter
Børs