Reparasjonsemisjonen på 1,29 millioner aksjer i Norwegian Air Shuttle erfulltegnet, og gir med det et bruttoproveny på 200 millioner kroner.Selskapet mottok totalt tegninger for 18,38 millioner aksjer.