- Odfjell handles med en betydelig rabatt

DNB Markets øyner pen oppside.

Johan Stub
Børs

Odfjell avholder kapitalmarkedsdag i dag, og ifølge DNB Markets vil fokus her i første rekke være rettet mot strategien tilknyttet terminalvirksomheten.- Aksjen handles etter vårt syn med en betydelig rabatt i forhold til estimert netto underliggende verdi. Selskapets partner har annonsert at de vurderer salg av sin andel i terminalvirksomheten på 49 prosent, og i tillegg har selskapet selv sagt at de vurderer et salg av eierandelen i terminalen i Rotterdam, skriver meglerhuset.- Begge disse evt. transaksjonene vil kunne synliggjøre verdiene i denne delen av virksomheten, og vi venter at dette igjen vil kunne redusere rabatten, heter det videre.Øyner pen oppsideOdfjell skriver i presentasjonsmateriellet for kapitalmarkedsdagen at det nå er tid for å avslutte snakket om tidligere problemer.- Vi står i dag på en sterk finansiell og kommersiell plattform, og viser blant annet til en balanse styrket av salget av terminalene i Oman og Singapore.Selskapet øyner også positive utsikter innenfor de fleste største flytende kjemikalier.DNB Markets har en kjøpsanbefaling på aksjen med kursmål 43 kroner.Odfjell stiger 1,3 prosent til 31 kroner, og meglerhuset ser dermed en oppside på nærmere 40 prosent fra dagens nivåer.

dnb markets
odfjell
kapitalmarkedsdag
Nyheter
Aksjeanalyse
Shipping
Børs
Aksjeanalyse