Torsdag morgen viste
Kredittindikatoren (K2)«Samlet sett falt kredittveksten til 6,0 prosent i mai, etter 6,3 prosent i april. Vi hadde riktignok ventet en nedgang, men da til 6,2 prosent», skriver seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets i fersk rapport.Husholdningenes gjeldsvekst er nå nede i 5,8 prosent, ned fra 5,9 prosent i april. Dermed har gjeldsveksten falt med nærmere ett prosentpoeng siden toppen i mai i fjor.Meglerhuset mener at utviklingen i boligprisene i år imidlertid kan tyde på at kredittveksten etter hvert vil tilta på ny. Norges Bank anslo en vekst på 5,9 prosent for husholdningene i fjerde kvartal i år.
, som måler hvor stor innenlandsk bruttogjeld næringsliv, husholdninger og kommuner har, en vekst på 6,0 prosent de seneste 12 månedene frem til utgangen av mai, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).Publikums innenlandske lånegjeld var 5.594 milliarder kroner ved utgangen av mai.12-månedersveksten var dermed ned fra 6,3 prosent i april.- Sterkere enn ventetMarkedet ventet imidlertid uendret gjeldsvekst på 6,3 prosent.«I kommentaren på forhånd hadde vi lagt vekt på at vi så for oss et fall i kredittveksten for både husholdninger og ikke-finansielle foretak. Retningen var riktig, men nedgangen ble sterkere enn ventet for begge», skriver økonomen.«Den underliggende gjeldsveksten, uttrykt ved den sesongjusterte månedsveksten omregnet til årlig rate, ligger fortsatt noe under 12-månedersveksten; dette er et signal om at sistnevnte kan trekke ytterligere noe ned i perioden fremover».«Når det er sagt er det nok begrenset hvor mye 12-månedersveksten vil falle, ettersom den underliggende veksten tross alt har bedret seg igjen i det siste. Men med oppgang i lønnsveksten i år, kombinert med sterk vekst i sysselsettingen, stiger også husholdningenes samlede inntekter raskere. Dermed fortsetter balansen mellom husholdningenes gjelds- og inntektsvekst å bedre seg», skriver Gonsholt Hov i rapporten.DNB Markets: UendretDNB Markets hadde ventet at 12-månedersveksten skulle holde seg uendret på 6,3 prosent eller avta til 6,2 prosent.12-månedersveksten i husholdningenes innenlandske bruttogjeld var 5,8 prosent ved utgangen av mai, der gjelden utgjorde 3.339 milliarder kroner, ned fra 5,9 prosent måneden før.DNB Markets hadde her ventet at veksten skulle falle videre til 5,9 prosent i mai.Bruttogjelden hos ikke-finansielle foretak steg 6,6 prosent på 12 måneder, der gjelden utgjorde 1.761 milliarder kroner, ned fra 7,5 prosent måneden før.