Ønsker å kjøpe aksjer for 22,5 millioner

Børs

Generalforsamlingen i Itera har ved vedtak 22. mai 2018 gitt styret fullmakt til å gjennomføre tilbakekjøp av egne aksjer i forbindelse med Iteras utestående opsjonsprogrammer og nye aksjekjøpsprogrammer for ansatte.Med bakgrunn i disse ønsker Itera å kjøpe tilbake inntil 2.500.000 aksjer.Kjøpet vil bli gjennomført som omvendt book building i perioden 07. juni til 11. juni til en pris som ikke overstiger ni kroner aksjen.Itera forbeholder seg retten til å stenge den omvendte bookingen på et tidligere tidspunkt. Itera har engasjert Beringer Finance til å gjennomføre kjøpet.I skrivende stund omsettes aksjen for 9,50 kroner, opp 4,17 prosent.

itera
Nyheter
Børs