Okea kjøper oljefelt for 4,5 milliarder

Oljeselskapet Okea tar over oljefeltene Draugen og Gjøa.

Okea har blitt enig om å kjøpe Norske Shells eiendeler på den norske kontinentalsokkelen for 4,5 milliarder kroner, fremgår det av en melding. Dette betyr at Okea tar over eierandelen på 44,56 prosent i Draugen, og andelen på 12 prosent i Gjøa.Okea skriver at for å finansiere oppkjøpet utsteder oljeselskapet et obligasjonslån på 180 millioner dollar. Kjøpet inkluderer også en skattebalanse på rundt 1,9 milliarder kroner. Etter kjøpet venter oljeselskapet en daglig produksjon på om lag 22.000 fat oljeekvivalenter per dag fra januar 2018. Selskapets nettoressurser vil videre øke til 53 millioner fat oljeekvivalenter per dag fra 11 millioner.Handelen er avhengig av myndighetenes godkjenning, men venes å bli gjennomført innen fjerde kvartal 2018.Ifølge en melding fra Shell innebærer salget til Okea at Draugenpersonell offshore og på land i Kristiansund og Stavanger går over til OKEA. Avtalen forventes gjennomført i siste kvartal 2018, forutsatt myndighetsgodkjennelse.- Okeas ambisjon er å bygge ut varigheten til feltet ut 2040 gjennom fortsatt fokus på kostnadseffektiv drifts, ytterligere reserver innen lisensen og leting nær feltet. Gjøa-feltet er et høyst produktivt felt med stabil produksjon med betydelig undergrunnsoppside og en rekke tilknyttede og forventede forbindelser som vil forlenge levetiden og verdien på feltet, uttaler selskapet.Okea ble dannet i 2015 av Erik Hagane og tidligere olje- og energiminister Ola Borten Moe.


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker