Deltakere i Marine Harvests opsjonsprogram for ledende ansatte utøvet ifølge en børsmelding i går i alt 717.815 opsjoner til utøvelseskurs 69,04 kroner.Børsmeldingen omtales av både Finansavisen ogtirsdag, etter at topplederne opprinnelig ble tildelt 1,3 millioner opsjoner i 2014.En Marine Harvest-aksje som ble handlet rundt 164 kroner i går pekte mot en potensiell gevinst på 120 millioner kroner.Opsjonsprogrammet inneholdt dog en klausul om at antallet opsjoner skulle reduseres hvis gevinsten overstiger to ganger grunnlønn.Dermed ble altså antallet opsjoner redusert til 717.815, mens den potensielle gevinsten ble kuttet til rundt 68 millioner kroner.Toppsjef Alf-Helge Aarskog utøvet i går 122.317 opsjoner, noe som innebærer en gevinst på rundt 11,5 millioner kroner.Blant andre «utøvere» av opsjoner finner vi Ivan Vindheim. Han utøvet 69.399 opsjoner, tilsvarende en gevinst på 6,5 millioner kroner.