Pareto om nytt lakseselskap

Oppdrettsselskap danner joint-venture med et annet akvakulturselskap.

Børs

Det chilenske oppdrettselskapet Aquachile skal ifølge en melding etablere et avls- og stamfiskselskap sammen med Benchmark Holdings, som driver med helse, fôr og genetikk innen akvakultur, melder TDN Direkt. I henhold til avtalen vil Benchmark ta en eierandel på 49 prosent i joint venturet (JV). I den forbindelse betaler Benchmark 16,25 millioner dollar.Det forventes at JV-et vil gi et positivt EBITDA-bidrag på rundt 4,1 millioner pund i året ved full kapasitet.Pareto Securities mener det nye selskapet vil styrke Benchmarks plattform i Chile for utrullingen av Ectosan/CleanTreat, samt andre produkter innenfor vaksine og diagnostikk.Transaksjonen impliserer ifølge meglerhuset en EV/ebitda-multippel på 6,8 basert på sine estimater for resultatene i 2020. Det gjør avtalen «høyst innvannende», mener Pareto.

Nyheter
Sjømat
Børs