I 2014 ble det norske meglerhuset RS Platou kjøpt opp av skipsmeglergiganten Clarksons.Clarkons måtte bla opp totalt 3,4 milliarder kroner for Platou. 75 prosent av oppgjøret ble gjort i Clarksons-aksjer.Peter M. Anker,  som nå leder skipsmegling- og investment banking-delen av Clarksons, og som da var leder for RS Platou, mottok 500.000 Clarksons-aksjer i forbindelse med transaksjonen.Denne aksjeposten har blitt betydelig redusert gjennom flere salgsomganger. I mars 2016 solgte han 169.000 av sine ordinære aksjer, og i september 2017 fulgte han opp med nok et salg, den gangen på 107.477 aksjer.
Tirsdag solgte Anker ytterligere 17.500 aksjer i selskapet til kurs 26,35 pund pr. aksje, gjennom selskapet Langebru AS som han eier sammen med kona Helene Jebsen Anker. Totalt har Anker solgt Clarksons-aksjer for rett under 6,5 millioner pund, noe som tilsvarer rundt 70 millioner kroner med dagens vekslingskurs. 
Etter tirsdagens aksjesalg som innbragte rett under fem millioner kroner, kontrollerer Anker og kona totalt 232.500 aksjer i Clarksons, noe som tilsvarer en eierandel på 0,77 prosent. De gjenværende aksjene i skipsmeglerkjempen har en verdi på 5,9 millioner pund, eller om lag 64 millioner kroner. Gjennom sin posisjon i Clarksons, har Anker i flere runder mottatt aksjer som en del av lønnspakken.