Propr fikk inn 11,55 millioner

Boligsalgstjenesten ville hente inntil 15 millioner kroner gjennom en rettet emisjon, men nådde ikke helt opp til målet.

Børs

Styret i boligsalgstjenesten Propr besluttet for kort tid siden at det var behov for å hente inn kapital gjennom en rettet emisjon.Ifølge innkallingen til selskapets generalforsamling som ble avholdt 14. juni, hadde selskapet hyret inn DNB Markets til oppdraget med å hente inntil 15 millioner kroner i friske penger gjennom utstedelse av inntil 1,5 millioner nye aksjer til kurs 10 kroner.«Selskapet er i prosess med innhenting av bestilling av aksjer fra utvalgte norske og internasjonale investorer, samtidig som selskapets eksisterende aksjonærer gis rett til å delta i emisjonen», het det i innkallingen.Les også: Propr venter rekordår - må hente mer pengerEmisjonskursen utgjorde en rabatt på om lag 26 prosent sammenlignet med siste omsetning på 13,50 kroner i gråmarkedet.Til tross for en betydelig rabatt, var nok ikke responsen helt som håpet da DNB-meglerne ringte rundt for å selge inn emisjonen til investorene.Mandag melder selskapet at emisjonen er fullført, og totalt ble det tegnet 1.155.000 nye aksjer til 10 kroner pr. stykk, noe som gir et bruttoproveny på 11,55 millioner kroner.  Nettoprovenyet skal brukes til å finansiere IT-utvikling, markedsføring av selskapet, samt videre vekst.Propr er notert på den norske OTC-listen, og ble sist omsatt for 13,50 kroner. Det verdsetter selskapet til 71,55 millioner kroner.Blant selskapets største eiere finner vi investor Haakon Sæter og skipsreder og investor Arne Blystad.

eiendom
propr
dnb markets
rettet emisjon
generalforsamling
Nyheter
Børs