Propr venter rekordår - må hente mer penger

Offensiv boligsalgstjeneste doblet inntektene i første kvartal. Nå vil selskapet hente penger til ytterligere vekst.

Børs

Propr, boligsalgstjenesten som skal gjøre det billigere å selge bolig, ble lansert i 2016 til stor skepsis fra aktører i eiendomsmeglerbransjen.Om kundene har vært skeptiske til tjenesten, som skal hjelpe folk å selge boligen sin uten bruk av et fordyrende mellomledd, er denne skepsisen i ferd med å avta.Av den rykende ferske kvartalsrapporten, fremgår det at selskapet mer enn doblet inntektene fra 831.000 kroner i første kvartal i fjor, til over 1,7 millioner kroner i første kvartal i år.Daglig leder Kjetil Eriksson i Propr skriver i rapporten at selskapet opplever stadig sterkere vekst.Fra første kvartal i fjor til første kvartal i år økte oppdragsmengden med 14 prosent, mens økningen var på hele 52 prosent sammenlignet med kvartalet før. Ved utgangen av årets første tremåneders periode hadde selskapet omsatt boliger for nær 1,2 milliarder kroner totalt.Taper pengerØkt oppdragsmengde til tross, selskapet fortsetter å levere store underskudd.I 2016 som var selskapets første driftsår, ble fasiten et negativt resultat på 11,8 millioner kroner. Ifølge årsrapporten økte underskuddet til 29,2 millioner kroner i fjor.Årets første kvartal bød på et underskudd på 1,7 millioner kroner. Det er riktignok en solid bedring fra samme periode året før da underskuddet endte på 6,8 millioner kroner.Bedring til tross, underskuddene fører til at pengene renner ut av selskapet. Kontantbeholdningen har skrumpet inn fra 5,3 millioner kroner i første kvartal i fjor til 1,3 millioner kroner ved utløpet av første kvartal i år.Egenkapitalen har krympet gradvis fra 19,4 millioner kroner ved utgangen av 2016 til 3,1 millioner kroner ved årsskiftet. Etter avslutningen av første kvartal var denne falt videre til 1,5 millioner kroner.Vil hente 15 mill.For å oppkapitalisere selskapet ble det i april besluttet å omgjøre et konvertibelt lån på 8,1 millioner kroner til egenkapital.Styret har også besluttet at det ønsker å hente inn ytterligere kapital gjennom en emisjon.Ifølge innkallingen til selskapets generalforsamling, som skal avholdes 14. juni, har DNB Markets blitt hyret inn til oppdraget med å hente inntil 15 millioner kroner i friske penger gjennom utstedelse av inntil 1,5 millioner nye aksjer til kurs 10 kroner.Emisjonskursen utgjør en rabatt på om lag 26 prosent sammenlignet med siste omsetning på 13,50 kroner i gråmarkedet.Nettoprovenyet skal brukes til å finansiere IT-utvikling, markedsføring av selskapet, samt videre vekst, opplyses det.«Selskapet er i prosess med innhenting av bestilling av aksjer fra utvalgte norske og internasjonale investorer, samtidig som selskapets eksisterende aksjonærer gis rett til å delta i emisjonen», heter det i innkallingen.Største aksjonær i Propr er investor Haakon Sæter med 12,77 prosent av aksjene gjennom Silvercoin Industries AS, mens skipsreder og investor Arne Blystad er tredje størst via investeringsselskapet Songa Trading som har en eierandel på snaut 9 prosent.Nest størst er reklamebyrået In Sight som gikk forbi Blystad på aksjonæroversikten i forrige uke etter å ha kjøpt drøyt 186.000 aksjer. Propr står for øvrig på kundelisten til reklamebyrået som kontrolleres av Geir Kjærnes.Propr er notert på den norske OTC-listen, og ble sist omsatt for 13,50 kroner. Det verdsetter selskapet til 71,55 millioner kroner.Sikker på ny rekordSelv om pengene fortsetter å renne ut, satser selskapet ufortrødent videre.For øyeblikket jobbes det med å rulle ut en ny og oppgradert versjon av boligsalgstjenesten kalt «Propr 2.0» som blant annet skal gi muligheten til å kunne tilby flere tilleggstjenester, noe som skal bidra til å øke inntjeningen.Videre vil selskapet også inn på nyboligmarkedet gjennom tjenesten «Propr Proff».- Vi har et tett samarbeid med flere profesjonelle aktører med sikte på å lansere i løpet av andre halvår 2018, skriver Eriksson i rapporten.Styret skriver i årsrapporten for 2017 at inntektsregimet fremover er usikkert, men allerede nå kan Propr-sjefen konstatere at 2018 vil bli mye bedre enn fjoråret.Pr. 7. juni hadde selskapet nemlig tangert to tredjedeler av det totale antallet oppdrag det fikk i hele 2017.- Vi kan med sikkerhet si at 2018 vil bli et rekordår for Propr, slår Eriksson fast.Det er ventet en omsetning på 13 millioner kroner i 2018, noe som er 5,8 millioner kroner høyere enn i 2017, ifølge årsrapporten.

propr
emisjon
dnb markets
boligsalg
boligmarkedet
underskudd
Nyheter
Børs