Reach har inngått en IMR-rammeavtale med call-off med Equinor, ifølge en melding onsdag.Avtalen er knyttet til offshore vind-prosjektene Dudgeon og Hywind.Kontrakten har en fast løpetid på tre år, pluss opsjoner for ytterligere to år, og vil bli betjent av Reach sammen med partneren MMT, opplyses det.Første call-off vil bli gjort av Dudgeon Offshore Wind Limited i august 2018, for levering av undersøkelsestjenester. Ventet varighet her er på 20 dager.