Rekordhøye inntekter for KNOT Offshore Partners

Tredoblet overskuddet i første kvartal etter utvidelse av flåten.

Børs

Det USA-noterte MLP-selskapet KNOT Offshore Partners som eier og opererer en flåte på 16 bøyelastere, smalt til med rekordinntekter i årets første kvartal.Inntektene beløp seg til 68 millioner dollar, opp fra 45 millioner dollar i samme tremåneders periode i fjor.Resultatet ble nesten tredoblet fra 11,4 millioner dollar i første kvartal i fjor til 30,7 millioner dollar i første kvartal i år. Det er det høyeste kvartalsresultatet siden partnerskapet ble etablert i februar 2013.Inntektsøkningen skyldes inntekter fra bøyelasteren «Brasil Knutsen» som ble satt i drift i midten av desember i fjor, samt fra bøyelasteren «Anna Knutsen» som startet å seile inn penger fra 1. mars i år etter å ha blitt kjøpt fra Knutsen NYK.«Anna Knutsen» ble kjøpt for 120 millioner dollar, minus utestående gjeld på rundt 106,8 millioner dollar, og oppgjøret ble gjort kontant. Skipet er på kontrakt med Galp Sinopec Brazil Services til andre kvartal 2022.Ved utgangen av kvartalet hadde partnerskapets flåte en gjennomsnittlige gjenværende kontraktstid på 3,9 år. I tillegg inkluderer kontraktene opsjoner som gjør at leiekontraktene kan utvides med ytterligere 4,7 år i gjennomsnitt.Rom for vekstNår det gjelder andre kvartal, opplyser rederiet at inntektene vil bli negativt påvirket av en femårig klassing av fartøyet «Brasil Knutsen». «Anna Knutsen» vil imidlertid bidra til å veie opp for dette tapet, da det nyeste flåtetilskuddet vil være i drift i hele kvartalet.«Styret tror etterspørselen etter nybygde offshore bøyelastere vil fortsette å være drevet over tid basert på kravet til erstatte eldre tonnasje i Nordsjøen og Brasil, og ytterligere ekspansjon til dypvanns oljeproduksjonsområder offshore som i Brasil og Barentshavet», heter det i rapporten.«Styret tror videre at det er en betydelig vekst i etterspørselen og at denne vil fortsette for nye bøyelastere ettersom tilgjengeligheten av eksisterende fartøyer har blitt redusert og moderne operasjonelle behov har økt».Som er resultat av det, mener styret at det burde være muligheter for partnerskapet å vokse ytterligere.I februar betalte partnerskapet ut totalt 16,4 millioner dollar, tilsvarende 133 millioner kroner, til eierne for fjerde kvartal. Det samme ble gjort i mai for første kvartal.Haugesund-baserte Knutsen NYK Offshore Tankers som ledes av Trygve Seglem, eier 25,7 prosent av det USA noterte partnerskapet.

knot offshore partners
trygve seglem
Nyheter
Børs