Rekordhøye inntekter for Viking Redningstjeneste

Kraftig økning i antall assistanser. Finansinntektene reddet overskuddet.

Børs

Viking Redningstjeneste hadde inntekter på 226 millioner kroner i første kvartal. Aldri før har inntektene vært høyere i løpet av ett kvartal.Det tilsvarer en økning på 13 prosent fra kvartalet før, og hele 20 prosent fra første kvartal i fjor.Antall assistanser endte på 104.000 i løpet av kvartalet, tilsvarende en økning på 28 prosent fra de tre første månedene i 2017.Veksten fordeler seg over alle de geografiske områdene der selskapet har tilstedeværelse. Spesielt i Sverige var det god vekst.Driftsresultatet økte fra 11,9 millioner kroner i første kvartal 2017 til 16,6 millioner kroner i årets første kvartal.På bunnlinjen satt selskapet igjen med et overskudd på 6,5 millioner kroner, mot et underskudd på 4,3 millioner kroner i samme periode i fjor. En betydelig økning i finansielle inntekter bidro til dette.Flere nye kontrakter ble inngått i kvartalet, noe som gjør at det ventes økte volumer i andre halvår.

viking redningstjeneste
Nyheter
Børs