Rem Offshore er fullbooket etter ny kontrakt

Åge Remøys nye offshoresatsing venter spennende tider i supply, og varsler videre vekst. På horisonten lokker en børsnotering.

Det Fosnavåg-baserte offshorerederiet Rem Offshore har ifølge skipsmeglerhuset Westshore Shipbrokers blitt tildelt en toårig kontrakt av Maersk Oil for det 2012-bygde forsyningsskipet «Rem Mistral».Kontrakten bekreftes av avtroppende konsernsjef Arild Myrvoll.- Det stemmer at vi har inngått en toårs kontrakt for «Rem Mistral». Vi er fornøyde med å ha sikret langtidsbeskjeftigelse for skipet, og backlog i selskapet, sier han til Hegnar.noHan ønsker ikke å fortelle hvilken rate kontrakten er inngått til, men medgir at de skulle ønske at den var på et noe høyere nivå.- Det er uansett en positiv utvikling, påpeker han.FullbooketRem Offshore er Åge Remøys nye offshoresatsing etter at han i 2016 måtte gi fra seg kontrollen over sitt forrige rederi, som også hadde navnet Rem Offshore, til Kjell Inge Røkke og Solstad Offshore som senere ble til Solstad Farstad.Åge Remøy og partnerne Thorstein Mar Baldvinsson og Magnus Roth i investeringsselskapet In Nord Vest AS, spyttet inn 60 millioner kroner i en refinansiering av Vestland Offshore i mars 2017, og fikk dermed en eierandel på 60 prosent, og kontroll over fire forsyningsskip.«Rem Mistral», tidligere «Vestland Mistral» er et av disse. I tillegg har Remøy og co sikret seg kontroll over begge de to subseaskipene til Forland Shipping, «Rem Saltire» og «Forland Inspector» etter at eierne av obligasjonslånet som «Rem Saltire» er finansiert med, nylig gikk med på en ny plan der de ble invitert til å delta i en emisjon på 40 millioner kronerLes også: Remøy nær full kontroll i Forland ShippingEtter oppstart av den nye kontrakten til «Rem Mistral» som er ventet i slutten av juni, går alle de seks skipene til rederiet som så dagens lys i fjor høst, på faste kontrakter. Først i september får rederiet et ledig skip, opplyser Myrvoll.- Vi er derfor samlet sett fornøyd med kontraktsituasjonen, sier han til Hegnar.no.Nordsjøen drar lassetRemøys offshoresjef som snart skal ta over roret i det nystartede selskapet Havila Kystruten, forteller at etterspørselen har tatt seg noe opp fra fjoråret, og at aktivitetsnivået er høyere.Det er spesielt Nordsjøen som har stått før store deler av den økte aktiviteten, og nå håper han at aktiviteten skal øke også i andre regioner.- Skal vi få et løft i markedet for OSV-skip må aktivitetsnivået i andre markeder også øke fra dagens nivå, sier han og nevner Afrika, Brasil, den amerikanske delen av Mexicogulfen og Asia.Når det gjelder utsiktene fremover, mener han at spesielt markedet for de største forsyningsskipene ser ut til å styrke seg.- 2019 kan således bli et spennende år. Om subseamarkedet er han imidlertid ikke like optimist.- Vi ser også økt etterspørsel etter subsea-tonnasje, men det inngås for lite kontrakter. Det er også mye tilgjengelig tonnasje, og det ser ut til at det tar litt lenger tid enn forventet å skape balanse i det markedet.Åpner for børsnoteringOlympic Subsea, rederiet som ledes av Åge Remøys bror, Stig Remøy og har en flåte på 11 subseaskip, opplyste i årsrapporten for 2017 at en børsnotering er et av rederiets langsiktige målsettinger.- På sikt er det en plan om en børsnotering av selskapet, uttalte Stig Remøy til Hegnar.no, men understreket samtidig at det er noe som ligger litt frem i tid.- Vi er overbevist om at Olympic Subsea vil være et interessant investeringsobjekt, men vi mener selskapet må utvikles ytterligere og markedet bedre seg før en børsnotering blir aktuelt, sa hanArild Myrvoll i Rem Offshore, har det samme synet på en eventuell børsnotering.- En børsnotering av selskapet kan vi ikke utelukke, men det ligger lenger frem i tid, sier han.- Kan det bli aktuelt å utvide flåten ytterligere i nær fremtid?- Selskapet skal utvikles og bygges videre. Vi forventer ytterligere vekst i løpet av året.Investeringsselskapet In Nord Vest som eier 100 prosent av Rem Offshore, har fortsatt mer enn nok krutt til å foreta ytterligere kjøp i offshoresektoren.Selskapet som ble opprettet i 2016 har hentet 500 millioner kroner for å investere i kriserammede offshorerederier.Etter investeringene i Vestland Offshore og Forland Shipping, gjenstår fortsatt godt over 300 millioner kroner til dette formålet.MilliardverdierRem Offshores flåte er svært moderne, og foruten «Rem Mistral» som ble ferdigstilt i 2012, er resten av forsyningsskipene fra 2013.Subseaskipene «Rem Saltire» og «Forland Inspecotr» er bygget i henholdsvis 2008 og 2013.Ifølge det nettbaserte verdivurderingsbyrået Vesselsvalue.com, verdsettes flåten til totalt 149,3 millioner dollar, tilsvarende 1,2 milliarder kroner.De største verdiene er knyttet til subseaskipene. «Rem Saltire» og «Forland Inspector» verdsettes av Vesselsvalue til henholdsvis 37,5 millioner dollar og 45,5 millioner dollar.