Remøy er i mål med refinansieringen

Remøy Shipping har endelig kommet inn i smulere farvann. 

Børs

Remøy Group AS med datterselskaper har nå kommet i mål med refinansieringen etter intens jobbing siden i fjor høst, fremgår det av en pressemelding onsdag. - Vi er meget tilfredse med å ha kommet frem til en god løsning for eiere, selskapet og kreditorene. Løsningen gir selskapet, de ansatte og eierne nødvendig og tilstrekkelig ro og finansiell stabilitet for å ta oss videre i en krevende markedssituasjon, sier Karl-Johan Bakken har vært konsernsjef siden april.Konsernet har blitt enig om en modell som støttes av både eiere, selskapet og kreditorene, opplyses det. Partene har nå blitt enige om alle vilkår i avtalene som løper fra 1. juni til ut 2022, og dermed gir selskapet et godt grunnlag for å klare seg til tidene ser lysere ut. - Vi er svært fornøyde med å ha oppnådd en stabil og langsiktig finansieringssituasjon, og er nå godt posisjonert i forhold til en forventet markedsoppgang når den kommer, sier styreleder Ole Heggheim i Remøy Group.Rederigrupperingen driver totalt 13 skip derav fem er heleide.I rederiets heleide flåte inngår tre forsyningsskip, ett seismikkskip og et kystvaktskip.Blant de åtte skipene som drives på vegne av andre eiere, finner vi flere av forsyningsskipene til det Herbjørn Hansson-kontrollerte offshorerederiet Nordic American Offshore.

remøy
refinansiering
karl johan bakken
Nyheter
Shipping
Børs