Resultatfall for Jotun - øker prisene

Jotun økte salget, men krympet bunnlinjen.

Børs

Jotun omsatte for 5.658 millioner og fikk et driftsresultat på 561 millioner i årets første fire måneder. Resultatet endte på 561 millioner, ned fra 670 millioner i første tertial i 2017. Høye råvarepriser og nedgang i salg av skipsmaling påvirker resultatet negativt.Salget økte med seks prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Segmentene for dekorative malinger, industrimalinger og pulverlakker er alle bidragsytere til veksten, mens segmentet for skipsmaling preges av nedgangen innen skipsindustrien globalt.- Vi har tatt grep for å tilpasse oss den krevende situasjonen og har god kontroll på kostnadene. Prisøkninger blir nødvendig i tiden fremover, ikke minst ettersom effekten av økte råvarepriser vil ha betydning for Jotun også i månedene som kommer, sier konsernsjef Morten Fon.

jotun
Nyheter
Børs