asfalt, veibygging, ny vei

Resultatvarsel fra Veidekke

Skriver ned over en halv milliard.

Etter nye vurderinger av prosjektporteføljen har Veidekke besluttet å gjennomføre en nedskrivning på 550 millioner kroner i den norske anleggsvirksomheten, går det frem av en børsmelding.Nedskrivningen er i hovedsak knyttet til samferdselsprosjekter hvor det er stor usikkerhet knyttet til inntektsgrunnlaget.Selskapet setter umiddelbart i verk tiltak for å styrke lønnsomheten og risikostyringen i større anleggsprosjekter, og gjør endringer i konsernledelsen for å forsterke fokus på den norske anleggsvirksomheten.Inkludert nedskrivningen på 550 millioner kroner, vil virksomhetsområdet Entreprenør Norge rapportere et resultat før skatt på minus 440-470 millioner for 2. kvartal 2018.Stokker omEndringene i konsernledelsen gjøres for å forsterke fokuset på den norske anleggsvirksomheten, hvor den norske entreprenørvirksomheten deles i to.Øivind Larsen blir ny konserndirektør med ansvar for anleggsvirksomheten og Hans Olav Sørlie blir konserndirektør for byggvirksomheten. Dag Andresen trer ut av konsernledelsen, og får et særskilt ansvar for forbedringsarbeid knyttet til anleggsvirksomheten. Andresen vil fortsatt rapportere direkte til konsernsjef Arne Giske.- Ytterst selektivKonsernet utvider selskapets program for usikkerhetsstyring på prosjekt- og porteføljenivå på alle enheter i Veidekke. Programmet omfatter nye verktøy, prosesser og metoder for tidlig å avdekke risiko i prosjekter og for å gjøre riktige vurderinger og beslutninger.I tillegg til konsernledelsens løpende oppfølging av prosjekter med stor usikkerhet, vil et nyetablert internstyre for anleggsvirksomheten ifølge meldingen følge tett opp tilbud og de store pågående prosjekter.Veidekke vil i den nærmeste tiden «være ytterst selektive» i prioriteringen av prosjekter hvor risiko, geografi, kunde og kontraktsform er vesentlige parametere.Les mer her.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også