Røkke-topper kjøpte billige aksjer

Finansdirektør Frank O. Reite benyttet seg av tilbudet.

Børs

Aker har gjennomført sitt aksjekjøpsprogram for ansatte for året, går det frem av en børsmelding.Deltakerne ble tilbudt 20 prosent rabatt på sluttkursen 5. juni, og disse betalte dermed 466,40 kroner per aksje. Alle aksjer bindes av en lock up-periode på tre år fra levering, og vil ikke kunne selge i denne perioden.Blant deltakerne er finansdirektør Frank O. Reite, som gjennom Fausken Invest AS har kjøpt 4.444 aksjer i Aker.Reite eier etter dette 71.240 aksjer i Aker, alle gjennom Fausken Invest.Videre har juridisk direktør Arild Støren Frick gjennom Elichapet AS kjøpt seg opp med 400 aksjer til 8.000 aksjer.Les mer her.

aker
frank o. reite
innsidekjøp
kjell inge røkke
Nyheter
Børs