Scanship tildelt kontrakter

- Dette er virkelig et gjennombrudd for Scanship, sier konsernsjefen.

Scanship Holding ASA har, med Scanship AS, ifølge en melding blitt tildelt kontrakter av AkvaFuture AS for prosessering og tørking av slam fra sjøbaserte oppdrettsanlegg med lukkede merder.- Dette er virkelig et gjennombrudd for Scanship, sier konsernsjef i Scanship, Henrik Badin.


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker