Scatec Solar henter 600 millioner

Har gjennomført emisjon på ti millioner nye aksjer. 

Børs

Scatec Solar skriver i en oppdatering at selskapet har gjennomført den varslede rettede emisjonen. Ifølge selskapet ble det utstedt ti millioner nye aksjer til en kurs på 60 kroner aksje, tilsvarende et bruttoproveny på 600 millioner kroner. - Den rettede emisjonen tiltrakk seg sterk interesse både fra eksisterende aksjonærer så vel som institusjonelle investorer av høy kvalitet, skriver Scatec i meldingen.Nettoprovenyet fra emisjonen er tiltenkt å akselerere veksten, inkludert egenkapital-investeringer i storskala solprosjekter, ble det kjent onsdag. Scatec Solar skriver blant annet at det er i ferd med å sikre ytterligere prosjekter, og venter å starte bygging av flere av disse senere i 2018. 

scatec solar
Nyheter
Børs