VNG AG har signert en avtale om salg av VNG Norge til Neptune Energy Norge, ifølge en melding fra VNG torsdag.Transaksjonen vil ha økonomisk effekt fra 1. januar 2018 og er betinget av godkjennelse fra VNGs styre, opplyses det.Transaksjonen ventes ferdigstilt i fjerde kvartal 2018.Avtalen er et resultat av en gjennomgang av VNGs strategiske muligheter for E&P-virksomhetsområdet til selskapet som ble lansert i startet av 2018 innen strategirammerverket «VNG 2030+».