Seniorøkonom: Dagens viktigste

Hvor fort kommer den første rentehevingen?

Torsdag rettes blikket mot rentebeskjeden fra ESB.Spenningen er ifølge seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets knyttet til sentralbankens forward guidance; signaler om den fremtidige retningen for pengepolitikken.«(..) Bloomberg publiserte sist fredag en undersøkelse av 56 økonomer som gir innsikt i hvordan «markedet» ser for seg den videre veien for pengepolitikken. Til tross for at sjeføkonomen i ESB nylig uttalte at en avslutning av QE vil bli diskutert på juni-møtet, venter hovedvekten av økonomene at en sluttdato først vil bli annonsert ved juli-møtet», skriver Gonsholt Hov i morgenrapporten.Deretter ser de samme økonomene ifølge seniorøkonomen for seg en gradvis nedtrapping av QE fra september, som ender med at januar 2019 blir første måned hvor ESB ikke lenger kjøper papirer i markedet.«ESB har lenge kommunisert at rentene først vil bli hevet en god stund etter at QE er avsluttet. Økonomene i undersøkelsen ser for seg at innskuddsrenten vil bli hevet i Q2 2019, og at renten vil bli hevet fra -0,40 prosent til minus 0,25 prosent».«Det er klart at den økonomiske utviklingen, og særlig inflasjonsutviklingen neste år blir sentral for hvor fort den første hevingen kommer. Samlet er responsen fra økonomene i undersøkelsen godt i tråd med våre offisielle anslag, avslutter seniorøkonomen.