Brian Cliff Olguin

Shelf Drilling til Oslo Børs

Shelf Drilling Ltd er klar for notering på Oslo Børs.

Oslo Børs har vedtatt å ta aksjene i Shelf Drilling Ltd. opp til notering på Oslo Børs, fremgår det av en melding.Det forutsettes at selskapet før første noteringsdag oppfyller opptakskravene på Oslo Børs. Dersom opptakskravene på Oslo Børs ikke er oppfylt, tas selskapet opp til notering på Oslo Axess, forutsatt at opptakskravene på Oslo Axess er oppfylt.Børsdirektøren fastsetter første noteringsdag, senest 3. august 2018.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også