Sjefanalytiker: Trump mindre aggressiv

Nordea-analytiker Erik Bruce om dagens viktigste.

Børs

«Det kan se ut som Trump velger å følge finansminister Mnuchins mindre aggressive holdning til kinesiske investeringer i amerikanske selskap. I går sa han at de kunne bruke det eksiterende Cfius, som vurderer mulige sikkerhetsrisikoer knyttet til utenlandsinvesteringer, og ikke gjennomføre spesielle Kina-restriksjoner som haukene har anbefalt», skriver sjefanalytiker i Nordea Markets Erik Bruce i morgenrapporten.Han mener likevel ikke at handelskrigsfrykten er over med det.«S&P endte opp bare 0,22 prosent og det var energiaksjer som dro opp. Amerikanske futures er nær nulI. Asia er det mye ned og det er verdt å merke seg at kinesiske aksjer falt igjen. Det kinesiske markedet er ned nær 20 prosent de siste månedene».Sjefanalytikeren peker samtidig på at Yuan også er under press.«Det er vel i hovedsak frykt for handelskrig som er årsaken», skriver han.LedighetOnsdag morgen fikk vi arbeidskraftsundersøkelsen fra SSB, som viste at 104.000 personer var uten arbeid i april (sesongjustert i april - gjennomsnitt for mars-mai).Det tilsvarer en ledighetsrate på 3,7 prosent.Ifølge esimater innhentet av TDN Direkt, var det forventet en ledighet på 3,8 prosent.«Det er ventet at ledighetsraten faller fra 3,9 prosent til 3,8 prosent. Jeg er fristet til å si at hvis ikke sysselsettingen stiger og ledigheten faller, så er det trolig «feil/støy» og kan bare glemmes. Som vanlig er vår anbefaling å følge kommende fredags registrerte ledighetstall», het det fra Bruce i forkant av AKU-tallene.OrdretallDet er ifølge sjefanalytikeren lite av betydning på kalenderen også internasjonalt i dag.«Fra USA kommer ordretall for kapitalvarer og vi får en sentralbank tale fra Feds Rosengren som er regnet som hawkish», skriver han.

erik bruce
nordea markets
makro
Nyheter
Børs