Skatteadvokat krever millionerstatning i Transocean-saken

Skatteadvokat Sverre Eilifssøn Koch ble i 2014 frikjent i Transocean-saken som omtales som norgeshistoriens største skattesak. Nå krever han millionerstatning.

Børs

Koch har saksøkt staten for uberettiget straffeforfølgelse. Staten har allerede gjort det klart at den vil utbetale erstatning for udekkede sakskostnader med drøyt 2,1 millioner. Staten vil også etterkomme Kochs krav om oppreisning på 500.000 kroner. Tidligere har staten også etterkommet Kochs krav om 884.000 kroner for tapt arbeidsgodtgjørelse.Koch krever til sammen 8,2 millioner kroner fra staten, inkludert erstatning for tapt overskuddsandel. Staten mener imidlertid at deler av summen ikke bør tilkjennes.Saken starter tirsdag i Oslo tingrett, og er berammet fram til 15. juni.Økokrim innledet i 2005 etterforskning etter internsalg av tolv borerigger fra Transocean til tilknyttede selskaper registrert på Cayman Islands. Økokrim mente at det ble unndratt om lag 10 milliarder kroner fra beskatning.Tre skatterådgivere, deriblant Koch, og to Transocean-selskaper ble blankt frifunnet i juli 2014.Økokrim anket dommen i 2016, men trakk anken kort tid senere. Økokrim-sjef Trond Eirik Schea fastslo at de tiltalte var uskyldige og beklaget «uleiligheten» de hadde opplevd i elleve år.I juni i fjor fikk Økokrim skarp kritikk av et eksternt utvalg som hadde gått gjennom håndteringen av Transocean-saken. Utvalget påpekte at saken bar preg av liten oppfølging og involvering fra Økokrim-ledelsen. Utvalget mente blant annet at etterforskningen i saken fremsto som «ustrukturert og adhocpreget».(©NTB)

transocean
Nyheter
Børs