Skilter med svensk kontrakt

NRC skal utføre arbeid i Gøteborg.

Børs

Trafikverket har ifølge en melding utnevnt et joint venture mellom NRC, Astaldi og Gülermak, der NRC holder 20 prosent, til en kontrakt for byggearbeid i Kvarnberget i Gøteborg.Kontrakten er verdsatt til 823 millioner svenske kroner, heter det.Arbeidet vil påbegynne våren 2019, og prosjektet er planlagt ferdig våren 2021.

nrc group
kontrakt
sverige
göteborg
Nyheter
Børs