Skilter med svensk kontrakt

NRC skal utføre arbeid i Gøteborg.

Trafikverket har ifølge en melding utnevnt et joint venture mellom NRC, Astaldi og Gülermak, der NRC holder 20 prosent, til en kontrakt for byggearbeid i Kvarnberget i Gøteborg.Kontrakten er verdsatt til 823 millioner svenske kroner, heter det.Arbeidet vil påbegynne våren 2019, og prosjektet er planlagt ferdig våren 2021.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også