Skyter 500 millioner inn i ice group

Vekstambisjonene lever.

31. mai ble det kjent at ice group har akseptert et tilbud om å selge sin 30 prosent eierandel i Nextel Holdings til AI Media Holdings (NMT) (Access Industries) for 70 millioner dollar i kontanter.Rasmussengruppen (som er største aksjonær med 23,51 prosent eierandel) og andre nøkkeleiere hadde da allerede stemt for transaksjonen.I dag kommer meldingen om at avtalen er signert, og at ice group har mottatt pengene. Ytterligere fem millioner dollar kan bli utbetalt, hvis visse vilkår oppnås.Sluttføring av avtalen vil finne sted «straks visse betingelser er innfridd», heter det.ice group kan utstede en konvertibel obligasjon på 70 millioner dollar til Access Industries om transaksjonen ikke skulle bli sluttført.Skyter inn halv milliardEtter å ha mottatt pengene fra Nextel Holdings-salget, skjøt AINMT Holdings AB i går inn 500 millioner kroner i ny egenkapital i ice group Scandinavia Holdings AS.Formålet er å finansiere ytterligere vekstambisjoner i Norge.Les mer her.


Les også