Solstad Farstad selger skip

Deep Sea Supply Shipowning I AS, et heleid datterselskap av Solstad Farstad ASA, har solgt AHTS Sea Jackal. Levering av fartøyet til den nye eieren var onsdag 20. juni 2018. Salget av skipet vil medføre en negativ regnskapsmessig effekt for 2Q, opplyses det.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også