Star Bulk til børsnotering

Star Bulk Carriers Corp. skal ifølge børsmelding kunne børsnoteres innen august.

Oslo Børs vedtok å ta aksjene i Star Bulk Carriers Corp. opp til notering på Oslo Børs, under forutsetning at selskapet før første noteringsdag oppfyller opptakskravene på Oslo Børs, ifølge en børsmelding.Rederiet kjøpte Arne Blystads Songa Bulk i mai, og er i dag notert på Nasdaq med en flåte på 108 tørrbulkskip.Børsdirektøren fastsetter første noteringsdag, senest 6. august 2018.