Storaksjonær spytter inn 386 millioner i Kongsberg Automotive

Kongsberg Automotive opplyser i en børsmelding onsdag kveld at selskapet har gjort en rettet emisjon mot sine største aksjonærer på 40.676.813 aksjer til kurs 9,50 kroner, totalt 386 millioner kroner. Selskapet skriver at emisjonen ble gjennomført etter tilbud fra en av selskapets største aksjonærer om å skyte inn kapital i selskapet, og de nye aksjene har blitt tegnet av en begrenset gruppe eksisterende aksjonærer.- Kapitaløkningen styrker selskapets balanse, reduserer gjeldsgraden og gir finansiell fleksibilitet. Nylig har selskapet vunnet betydelig mer ny virksomhet enn tidligere perioder. Denne kapitaløkningen vil støtte denne sterke organiske veksten og andre strategiske initiativer, skriver selskapet. Kursen i emisjonen er 3,2 prosent høyere enn sluttkurs på Oslo Børs onsdag.