Storaksjonær vil kaste styrelederen i Faroe Petroleum

Faroe Petroleum møtte sterk motstand fra én stor aksjonær på generalforsamlingen.

Det fremadstormende oljeselskapet Faroe Petroleum avholdt tirsdag sin årlige generalforsamling.Alle de ordinære forslagene til vedtak ble godkjent, men tre av de møtte likevel sterk motstand, fremgår det av referatet.Det ene var styrets godtgjørelsesrapport, og det andre var gjenvalg av styreleder John William Sharp Bentley.35,14 prosent av stemmene gikk i mot godtgjørelsesrapporten, mens 38,74 prosent stemte i mot gjenvalget av Sharp Bentley.Det tredje forslaget som møtte motstand var å gi styret alle fullmakter til å handle på vegne av selskapet på generelt og uforpliktende grunnlag.Dette forslaget gikk også igjennom. Her var 36,26 prosent i mot.I tillegg ble det stemt over to ekstraordinære forslag, der det ene gikk ut på å gi selskapet adgang til å gjøre markedskjøp av egne aksjer. Begge disse ble nedstemt.Ifølge referatet kommer motstanden fra én stor aksjonær, og dersom denne holdes utenom, var i snitt 98 prosent av stemmene for alle forslagene.- Styret vil søke dialog med denne aksjonæren for å forstå bakgrunnen for måten den stemte på, heter det i referatet.Hegnar.no forsøker å få bekreftet hvilken aksjonær det dreier seg om.DNODen største aksjonæren i Faroe Petroleum er det norske oljeselskapet DNO som i løpet av en tidagers periode i april kjøpte seg opp til en eierandel på 28,71 prosent i det færøyske oljeselskapet.DNO har selv avvist at et fullblods oppkjøpsforsøk er på bordet. Da aksjekjøpene startet 4. april, meldte DNO det ikke hadde noen intensjon om å komme med et bud på hele selskapet.En slik uttalelse betyr, i henhold til regelverket, at selskapet ikke kan krysse grensen på 30 prosents eierskap før det har gått seks måneder.Dersom DNO hadde kjøpt seg til en eierandel på over 30 prosent, ville det utløst en plikt til å by på de resterende aksjene i Faroe Petroleum.I sin førstekvartalsrapport skrev DNO at eierandelen komplementerer selskapets eksisterende portefølje på 19 letelisenser på norsk- og britisk sokkel.Venter forsøkFaroe-ledelsen har likevel rustet seg for at det kan komme et bud på hele selskapet.Industrikilder fortale til nyhetsbyrået Reuters i mai at Faroe hadde hyret inn investeringsbanklen Rothschild. Kildene tror - i likhet med flere andre - DNO vil prøve seg når selskapet har lov til å krysse grensen for 30 prosents eierskap som i henhold til regelverket er helt i starten av oktober.-Vi tror DNO vil sette inn ytterligere tiltak og fullt ut kjøp Faroe Petroleum, da den nåværende eierstrukturen er fragmentert blant flere store institusjoner og noen få private aksjonærer, men timingen er høyst usikker, skrev analytiker Anders Torgrim Holte i Danske Bank, i et notat gjengitt av Reuters fra midten av april.Hverken Rotschild eller DNO har ønsket å kommentere saken.Konsernsjef Graham Stewart i Faroe Petroleum uttalte til Reuters at de vil fortsette å bruke Rotschild, noe de også har gjort før.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også