Streiken i finansnæringen er over

Finans Norge og LO ble tirsdag kveld enige om lønnsoppgjøret etter å ha gått nye runder hos Riksmekleren. Dermed er bank- og forsikringsstreiken over.

Børs

Rundt 1.200 LO-organiserte ansatte i finansnæringen har vært ute streik etter at forhandlingene og den påfølgende meklingen brøt sammen. LO hevder nå at organisasjonen har oppnådd et resultat som er vesentlig bedre enn tilbudet som lå på bordet da konflikten var et faktum i en pressemelding med tittelen «LO-seier i finansstreiken».– Derfor avbryter vi nå streiken. Finans Norge kan ikke lenger nekte oss å tegne nye tariffavtaler, sier nestleder Peggy Hessen Følsvik i LO.Rett til tariffavtaleStreiken blant LOs medlemmer har pågått siden torsdag morgen, og har rammet Sparebank 1 og deres forsikringstjenester hardest. Ti av deres 14 banker var vært berørt i ulik grad. Om lag 300 av bankens medarbeidere er tatt ut i streik.– Våre medlemmer har streiket for viktige prinsipper. Jeg er stolt over den innsatsen de har lagt ned. De har stått rakrygget i denne konflikten. Samtidig viser dette resultatet at det nyttet å streike, sier Følsvik.Enigheten omfatter både økt lønn og et tidligpensjonstillegg, samt retten til å kreve en tariffavtale når LO organiserer minst 10 prosent av arbeidstakerne i enten hele bedriften, eller i en av bedriftens underenheter.

Nyheter
Børs