Techstep annonserte etter børsslutt tirsdag en rettet emisjon på 25 millioner kroner til tegningskurs 3,15 kroner per aksje, som er er to prosent over siste omsetningskurs.Tirsdag kveld ble det opplyst at emisjonen er fullført.  Emisjonen som var rettet mot investorer både i Norge og internasjonalt var overtegnet.Nettoprovenyet skal brukes til å betale kontantvederlaget for kjøpet av Wizor og generelle selskapsformål.Emisjonen var sikret av Middelborg Invest, Jan Haudemann-Andersens Datum og Einar J. Greves Cipriano, som hadde garantert for henholdsvis 11,25, 11,25 og 2,5 millioner kroner. Disse tre aksjonærene sitter nå på henholdsvis 19,79, 21,67 og 3,22 prosent av Techstep.Arctic Securities AS og DNB Markets var tilretteleggere.