Få medarbeidere i helsevesen, skole og varehandel har kunnet ta de digitale verktøyene med seg ut til pasienter, elever og kunder. Nå går Techstep og Telenor sammen om å styrke den digitale mobiliteten i de tre sektorene, opplyser selskapene. Skybaserte applikasjoner som brukes på nettbrett og mobiltelefoner har på få år revolusjonert norske arbeidstakeres mobilitet. - Det handler kort sagt om å få tilgjengelig teknologi til å spille sammen på en sikker og sømløs måte, sier CEO Jens Haviken i Techstep.
Likevel er ikke de digitale verktøyene i praksis like mobile som burde være i alle deler av arbeidslivet. Det gjelder ikke minst helsevesenet, skolen og varehandelen, mener Haviken. 
 - Innen disse sektorene har det vært en minst like sterk teknologisk utvikling som i resten av arbeidslivet, men de mobile løsningene er i liten grad tatt i bruk. Når vi går sammen med Techstep om å utvikle tilbudene, er vi overbevist om at dette vil få positive effekter for brukerne, sier Cathrine Gulbrandsen, salgsdirektør for storkunder i Telenor.Techstep og Telenor inngikk i juni en strategisk samarbeidsavtale om å utvikle felles tilbud innenfor varehandelen, kommune/skole og e-helse.