Telenor skal kjøpe tilbake aksjer for 5 milliarder

Har besluttet å kjøpe tilbake inntil 29 millioner aksjer. 

Børs

Telenor har besluttet å gjennomføre et 2018-19 tilbakekjøpsprogram på inntil 29 millioner aksjer, tilsvarende rundt to prosent av antall registrerte aksjer.Programmet ventes å returnere rundt 5 milliarder kroner til aksjonærene, skriver konsernet i en melding.Telenor har 21. juni 2018 inngått en ikke-diskresjonær avtale med en tredjepart for tilbakekjøp av inntil 13,4 millioner aksjer i markedet. Programmet vil styres av en tredjepart, som vil ta egne handlebeslutninger for kjøp av aksjer, uavhengig og upåvirket av Telenor. Tilbakekjøpene i markedet ventes ferdigstilt innen utgangen av 2018. Telenor vil som tidligere informere markedet etter eventuelle tilbakekjøp på daglig basis, opplyses det.De resterende inntil 15,6 millioner aksjer vil bli kjøpt fra Staten ved Nærings- og Fiskeridepartementet, i henhold til en avtale mellom Telenor og departementet. Ifølge avtalen er departementet forpliktet til å delta i tilbakekjøpsprogrammet med en proporsjonal andel slik at deres eierandel i Telenor på 53,97 prosent forblir uendret. Kompensasjon for departementets aksjer og følgende innløsning av disse aksjene ventes i andre kvartal 2019.Aksjene vil kjøpes tilbake under fullmakten gitt av Telenors ordinære generalforsamling 2. mai 2018. Telenor vil be ordinær generalforsamling i mai 2019 om godkjennelse til å slette aksjene som blir kjøpt i markedet, samt innløsning av departementets proporsjonale antall aksjer.Selskapet skriver at basert på Telenor-aksjens sluttkurs 21. juni 2018 på 166,50 kroner utgjør programmet en tilbakeføring av 4,8 milliarder kroner til aksjonærene. Dette kommer i tillegg til ordinært utbytte for regnskapsåret 2017 på 8,10 kroner pr aksje, tilsvarende rundt 12 milliarder kroner, der 4,20 kroner ble betalt i mai 2018 og resterende 3,90 kroner vil utbetales i november 2018.I tillegg har Telenor til hensikt å utbetale et ekstraordinært utbytte på 4,40 kroner per aksje, tilsvarende 6,5 milliarder kroner, betinget av en vellykket gjennomføring av avtalen om salg av Telenors mobilvirksomhet i Sentral - og Øst Europa, som offentliggjort 21. mars 2018.

telenor
Nyheter
Børs