Forbrukertillitsindeksen (CCI) har ligget på et relativt høyt nivå over lengre tid. I juni får den et tilbakeslag når den faller med 3,4 poeng fra mai, til 7,2 poeng, viser den siste tillitsmålingen til Opinion.Indeksen er dermed 4,9 poeng lavere enn for ett år siden, og den ligger 2,5 poeng under gjennomsnittet av de siste seks målingene.- Det er lite som tilsier at forbrukertilliten skulle falle såpass tydelig nå, sier Henrik Høidahl, seniorrådgiver i Opinion, og legger til at det ikke foreligger et grunnlag for å hevde at tendensen er nedadgående.Det er ingen enkeltindikatorer som skiller seg ut. Det er registrert et markant fall både for tilliten til egen og landets økonomi, til arbeidsmarkedet kommende 12 måneder, samtidig som sannsynligheten for sparing, der også raskere nedbetaling av lån inngår, går ned.Et gjennomsnittCCI er et gjennomsnitt av forbrukernes forventninger til egen og landets økonomi, arbeidsledigheten og deres muligheter til å spare de kommende 12 månedene.Undersøkelsen gjennomføres månedlig.Med en CCI over null kan vi ifølge Opinion si at forbrukerne i overveiende grad venter sterkere økonomi, mens de med en CCI under null i overveiende grad venter en svakere økonomi.