To kjøpsanbefalinger – én salgsanbefaling

I onsdagens rapport fra Investtech anbefales kjøp av aksjer i Gentian Diagnostics og EMGS mens Idex får en salgsanbefaling.- Gentian Diagnostics brøt den fallende trendkanalen og ga kjøpssignl fra en stor rektangelformasjon i slutten av mai. Objektivet til formasjonen på 62,57 kroner er nå tatt ut, men formasjonen signaliserer fortsatt utvikling i samme retning. Det er ingen motstand som begrenser oppsiden, mens det ligger støtte ved cirka 51 kroner. Positiv volumbalanse indikerer at kjøperne er aggressive mens selgerne er passive. Dette styrker aksjen. Volumet har økt vesentlig i det siste, noe som kan skyldes fundamentale nyheter. Det kortsiktige momentumet i aksjen er sterkt positivt, med RSI over 70. Det indikerer økende optimisme hos investorene og videre kursoppgang for Gentian Diagnostics. Aksjen er negativ på innsidehandler etter at CEO Bård Sundrehagen og styremedlem Bendik Sundrehagen solgte aksjer for 2,5 millioner kroner hver 15. juni. Vurdering: Kjøpskandidat, skriver Investtech.- ElectroMagnetic GeoServices viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Aksjen har etablert støtte ved 3,15 kroner, samt ved gulvet i trendkanalen. Det ligger motstand ved cirka 3,75 kroner. Positiv volumbalanse forsterker den stigende trenden. Aksjen er positiv på innsidehandler etter at flere innsidere tegnet aksjer i emisjonen i mai. Vurdering: Kjøpskandidat, skriver Investtech.- Idex brøt gulvet i den fallende trendkanalen for en måned siden. Dette signaliserer enda sterkere falltakt. Det kortsiktige momentumet i aksjen er sterkt negativt, med RSI under 30. Det indikerer økende pessimisme hos investorene og videre kursnedgang. Aksjen er svakt positiv på innsidehandler etter at innsidere kjøpte aksjer til kurser rundt 5 kroner i februar og mars. Aksjen er volatil og det er lite støtte under dagens nivå. Risikoen er dermed høy. Vurdering: Salgskandidat, avslutter Investtech.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også