To kjøpsanbefalinger – én salgsanbefaling

I tirsdagens rapport fra Investtech anbefales kjøp av aksjer i American Shipping Company og NRC Group mens SAS får en salgsanbefaling.- American Shipping Company ASA ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Momentumet er positvt og styrker aksjen ytterligere. Det er nå lite motstand over dagens nivå, og ved reaksjoner tilbake er støtte ved 27 kroner. Vurdering: Kjøpskandidat, skriver Investtech.- NRC Group ASA har brutt opp gjennom taket på den stigende trendkanalen på mellomlang sikt. Dette signaliserer enda sterkere stigningstakt. I følge Investtechs forskning, aksjer med brudd opp gjennom taket i stigende trender har vært fulgt av en avkastning 14,7 prosent bedre enn gjennomsnittlig børs utvikling på årlig basis. Høyt momentum og positiv volumbalanse styrker aksjen ytterligere og videre oppgang indikeres. Det er lite motstand over dagens kurs på middels lang sikt, mens ved reaksjoner ned er det støtte ved 60,50 kroner. Aksjen er positiv på innsidehandler. Vurdering: Kjøpskandidat, skriver Investtech.- SAS-aksjen har gitt en rekke salgssignaler de siste månedene, senest fra en stor rektangelformasjon ved bruddet på støtten ved 17,70 kroner i starten av juni. Investorene har solgt på stadig lavere kurser og den fallende trendkanalen indikerer at aksjen skal videre ned. Det er lite støtte før i underkant av 14 kroner, mens SAS nå har motstand ved 17,70 kroner. Vurdering: Salgskandidat, avslutter Investtech.