Toppsjef øker i Hiddn Solutions

Har nå 3,89 prosent av utstående aksjer.

Eivind Yggeseth
Børs

Som følge av utdeling av utbytte i Finn Clausen Gruppen AS i form av Hiddn-aksjer, har Wollebekkgruppen AS etter levering av aksjene totalt 3.567.086 aksjer i Hiddn Solutions, går det frem av en børsmelding.Dette tilsvarer 3,89 prosent av de utstående aksjene.Wollebekkgruppen AS er eiet av Hiddn-sjef Carl Espen Wollebekk og hans kone.Etter utdeling av utbytte er Finn Clausen Gruppen AS, som eies 80 prosent av Wollebekkgruppen AS, ikke lenger aksjonær i Hiddn Solutions.Finn Clausen Gruppen var med sin eierandel på 4,63 prosent 5. største aksjonær i selskapet.Tvenge-dominertStørste eier i Hiddn Solutions er investor Øystein Tvenge med 14,62 prosent gjennom Intelco Concept AS.Øystein Tvenge eier i tillegg 4,07 prosent privat.Broren Torstein (også privat) er for øvrig nest største aksjonær med sine 11,21 prosent.

hiddn solutions
øystein tvenge
torstein tvenge
Nyheter
Børs