Songa Bulks transaksjon med Star Bulk Carriers ventes gjennomført den eller rundt 3. juli 2018, ifølge en børsmelding mandag.Vederlagsaksjene i Star Bulk til aksjonærene i Songa Bulk ventes overlevert senest 4. juli og handelen i Star Bulk på Oslo Børs ventes starte 9. juli, opplyses det.Videre går det frem at styret i Songa Bulk har besluttet et utbytte på opptil 151 millioner dollar, tilsvarende 4,2108 dollar per Songa-aksje. Utbyttet skal distribueres til Songa-aksjonærene gjennom en kombinasjon av vederlagsaksjer og kontanter.I tillegg skal det distribueres 21 millioner dollar i vederlagsaksjer eller kontanter gjennom nedsettelse av aksjekapitalen i Songa Bulk. En ytterligere distribusjon kan skje ved avvikling av Songa Bulk, som ventes gjennomført i tredje kvartal 2018.