54 prosent av amerikanere mener økonomien er god eller utmerket, som er den høyeste målingen i CNBC All America Economic Surveys historie. 43 prosent sier at økonomien er middels eller dårlig, som er den laveste målingen noensinne.Andelen med positive utsikter til økonomien har steget 20 prosentpoeng siden valget. For første gang er andelen som sier økonomien er utmerket betraktelig høyere enn andelen som sier den er dårlig.Blir mer populærMeningsmålingen viser at Trumps samlede oppslutning har hoppet to punkter til 41 prosent sammenlignet med undersøkelsen fra første kvartal. Samtidig viser meningsmålingen at andelen som ikke slutter seg til Trump har falt med ti prosentpoeng til 47 prosent, som er det laveste registrerte nivået siden valget.Høy vekst og lav arbeidsledighetUndersøkelsen viser at Trumps beslutning om å separere barn fra foreldrene ved grensen har hatt nærmest uobserverbar effekt på populariteten hans. Årsaker til Trumps økte popularitet kan stamme fra en økonomisk vekst som er om lag et prosentpoeng høyere enn da Obama var president, samtidig som landet registrerer den laveste arbeidsledigheten på 20 år. USA har hatt betraktelig vekst dette kvartalet, som kan ha påvirket meningsmålingene. Undersøkelsen ble gjennomført med 800 deltagere, og opererer med en feilmargin på 3,5 prosent, ifølge CNBC.