– Vi kommer ikke til å gjøre noen unntak, sier en høytstående kilde i amerikansk UD.Økt press på Iran er «en av våre fremste prioriteter knyttet til nasjonal sikkerhet», sier kilden, som vil være anonym.President Donald Trump trakk i forrige måned USA fra atomavtalen med Iran og gjorde det klart at USA etter en overgangsperiode på seks måneder ville gjeninnføre de tidligere sanksjonene mot landet. Overgangsperioden utløper 4. november.
Forventer prisoppgang
USA samarbeider nå med andre land i Midtøsten for å få dem til å øke produksjonen, slik at den globale oljeproduksjonen ikke rammes av bortfallet av iransk olje, opplyser kilden videre.OPEC og en rekke andre oljeproduserende land med Russland i spissen ble i forrige uke enige om øke produksjonen med opp mot 1 million fat daglig. Det skjedde etter press fra store importører som Kina og India, som følge av en stadig høyere oljepris.Dersom Iran nektes å selge sin olje på verdensmarkedet, vil dette likevel trolig føre til prisoppgang, tror analytikere.